Nils Östlind

Studerar ekonomprogrammet på Högskolan i Borås.

Mailadress
Telefonnummer